ბუნებრივი და ნათესი ბალახი

ოლეანდრი (NERIUM OLEANDER)

13-10-2016, 15:44 1693

მრავალწლიანი, მარადმწვანე , ყვავილოვანი ბუჩქი.