ბუნებრივი და ნათესი ბალახი

სარწყავი სისტემასარწყავი სისტემა შეიძლება იყოს ავტომატური, ნახევრადავტომატური, ხელის ან კომბინირებული. ნებისმიერი სისტემის საფუძველს წარმოადგენს წყალგაყვანილობის მიწისქვეშა ქსელი, რომელთაც ამოსასვლელი აქვთ ზედაპირზე.ავტომატური სარწყავი სისტემის შემთხვევაში ჩვენ ვამონტაჟებთ "Hunter"- ის ფირმის ნაწარმს.