სარწყავი სისტემა » გამწვანება,კეთილმოწყობა მთავარი გვერდი ~ Green Mall

ბუნებრივი და ნათესი ბალახი

სარწყავი სისტემასარწყავი სისტემა შეიძლება იყოს ავტომატური, ნახევრადავტომატური, ხელის ან კომბინირებული. ნებისმიერი სისტემის საფუძველს წარმოადგენს წყალგაყვანილობის მიწისქვეშა ქსელი, რომელთაც ამოსასვლელი აქვთ ზედაპირზე.ავტომატური სარწყავი სისტემის შემთხვევაში ჩვენ ვამონტაჟებთ "Hunter"- ის ფირმის ნაწარმს.