სურო / HEDERA HELIX HENRIETTE

28-09-2016, 20:51

სურო ჭრელფოთოლა. მარადმწვანე, მცოცავი მცენარე