ჩვენი სერვისები
#1

სარწყავი სისტემა

#2

მხატვრული ბეტონი

#3

ლანდშაფტის დიზაინი –
დაგეგმარება

#4

ეზოების ვიზუალიზაცია

#5

რულონური გაზონი, კოინდარი
(ნათესი) ბალახი

#6

ბუნებრივი "ე.წ" მინდვრის,ჭანგა
ბალახი და მცენარეები

#7

"საბაღე სამუშაოები და პირადი მებაღე."