პიონი "BARTZELLA" ( ITOH PAEONIA BARTZELLA )

3-10-2016, 19:49

მრავალწლიანი, ყინვაგამძლე, უხვადმოყვავილე, მაღალდეკორატიული ბუჩქოვანი მცენარე.