ციტისუსი ნიადაგმფავი (CYTISUS DECUMBENS)

7-10-2016, 22:54

მრავალწლიანი, ყინვაგამძლე, უხვადმოყვავილე, გართხმული ფორმის მცენარე.