ქრიზანთემა (CHYSANTHEMUM)

7-10-2016, 23:03

მრავალწლიანი მცენარე.
მრავალრიცხოვანი თეთრი ყვავილებით განუმეორებელ ეფექტს ქმნის შემოდგომის ბაღში.