მაზუსი ნიადაგმფარავი "PURPLE" (MAZUS REPTANS PURPLE)

8-10-2016, 19:40

მრავალწლიანი, ყინვაგამძლე, ნიდაგამფარავი, ყვავილოვანი მცენარე.