ბუნებრივი და ნათესი ბალახი

ინდური იასამანი ( LAGERSTROEMIA INDICA)

15-10-2016, 15:28 1865

ინდური იასამანი, ყინვაგამძლე, დეკორატიულყვავილოვანი ხე მცენარე.