ბუნებრივი და ნათესი ბალახი

ჯაკარანდა (JACARANDA MIMOSIFOLI)

25-10-2016, 14:23 1526

ჯაკარანდა, ტროპიკული, ყვავილოვანი ხე მცენარე.