ლანდშაპტის დიზაინი

ლანდშაპტის დიზაინიჩვენ გთავაზობთ ლანდშაფტის მოწყობას სასურველი დიზაინის მიხედვით. ჩვენი გამოცდილი სპეციალისტები დაგეხმარებიან:
1. ეზოს, ბაღის და ვერანდების დაპროექტებაში, რაც გულისხმობს სრულ კეთილმოწყობას. დაწყებული ბილიკებიდან დამთვარებული მცენარეების განლაგებით.
2. თქვენთან კონსულტაციებიის შედეგათ მოხდება სასურველი მცენარეების შერჩევა, ადგილმდებარეობის, გრუნტისა და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით.
3. მთლიანი პროექტის ვიზუალური გამოსახულება. სურვილისამებრ 2D ან 3D ფორმატში წარმოდგენილი პროექტი უკეთ დაგეხმარებათ აღიქვათ თქვენთვის და თქვენი ჩართულობით შედგენილი ეზოს/ბაღის დიზაინი
4. საბოლოო პროექტის შედგენის შემდგომ, ჩვენ განვახორციელებთ ყველა სამუშაოს.