კატალპა

4-10-2018, 15:33

ეს შესანიშნავი ხეა პირამიდალური კრონით, გულისებრი, ნაზი ფოთლებით. ყვავილობს ერთ თვეზე მეტს, ლამაზი კრემისფერი თეთრი ყვავილებით, იზრდება საკმაოდ მაღალი. დეკორაციულ მებაღეობაში გამოიყენება, როგორც სოლიტერი (ლიდერი) ხე. კარგია, როგორც საჩრდილობელი. ექვემდებარება შეკრეჭვასა და ღებულობენ მშვენიერ ეგზემპლარებს შტამბზე. გამოიყენება, ასევე, ხეივნების გასაშენებლად.