ჯაკარანდა (JACARANDA MIMOSIFOLI)

25-10-2016, 14:23

ჯაკარანდა, ტროპიკული, ყვავილოვანი ხე მცენარე.