ურთხელი (უთხოვარი ვარიაცია ჰილლი) / Taxus x media Hilli

7-11-2016, 17:06

საქართველოში ურთხელი საკმაოდ ფართო არეალითაა წარმოდგენილი, მაგრამ რაოდენობრივად მეტად მცირეღა შემორჩა და გადაშენების ზღვარზე დგას.