სარწყავი სისტემა

სარწყავი სისტემასარწყავი სისტემა შეიძლება იყოს ავტომატური, ნახევრადავტომატური, ხელის ან კომბინირებული. ნებისმიერი სისტემის საფუძველს წარმოადგენს წყალგაყვანილობის მიწისქვეშა ქსელი, რომელთაც ამოსასვლელი აქვთ ზედაპირზე.ავტომატური სარწყავი სისტემის შემთხვევაში ჩვენ ვამონტაჟებთ "Hunter"- ის ფირმის ნაწარმს.